30.12.2020.

OBAVIJEST nakon potresa - Ivaplin

Poštovani potrošači plina,

Vezano uz brojne upite potrošača plina nakon potresa koji je pogodio naše područje, treba li zatvoriti dovod plina u takvim situacijama, obavještavamo sve potrošače da dovod plina, odnosno glavni plinski ventil zatvaraju isključivo u slučaju kada osjete propuštanje plina ili kad postoji opravdana sumnja u propuštanje. U protivnom ne zatvarajte plin.

Molimo sve potrošače plina da dojave svoje stanje plinomjera sa krajem ove godine, obzirom da nam je postupak očitavanja otežan zbog već poznate situacije sa COVID-19 bolešću, što je dodatno pogoršano sa potresima koji su pogodili naše područje.

Svim potrošačima plina želimo puno bolju i uspješniju novu 2021. godinu. 

Ivaplin d.o.o.