09.12.2020.

REZULTATI JAVNOG NATJEČAJA za ostvarivanje prava na financiranje programa udruga u području poljoprivrede iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu

Na osnovi članka 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine", broj 26/15) te u skladu s Odlukom gradonačelnika o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa udruga iz područja poljoprivrede (KLASA: 320- 01/20-01/8, URBROJ: 238/10-02-02-03/1-20-1 od 7. rujna 2020. godine) nakon provedenog postupka u skladu s Javnim natječajem za financiranje programa udruga u području poljoprivrede iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu Grada Ivanić-Grada objavljuje

REZULTATE JAVNOG NATJEČAJA

za ostvarivanje prava na financiranje programa udruga u području
poljoprivrede iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu

Na temelju prijedloga kojeg je utvrdilo Ocjenjivačko povjerenstvo za ocjenjivanje i predlaganje programa financiranja udruga u području poljoprivrede iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu prijavljenih na Javni natječaj za financiranje programa udruga u području poljoprivrede iz proračuna Grada Ivanić- Grada za 2020. godinu na svojoj sjednici održanoj dana 3. prosinca 2020. godine, gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je 7. prosinca 2020. godine Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu za sufinanciranje programa udruga iz područja poljoprivrede (KLASA: 022-05/20-01/90, URBROJ: 238/10-02-02-01/5-20-1 od 07.12.2020.) kojim se utvrđuje konačna raspodjela sredstava za programe udruga u području poljoprivrede u 2020. godini kako slijedi:

1. Prijavitelj: Udruga za uzgoj i zaštitu malih životinja „Mali uzgajivač"

Ivanić-Grad

-   Naziv programa: Izložba malih životinja 2020.

Odobrena sredstva: 10.000,00 knž

 

2. Prijavitelj: Udruga uzgajivača Posavskog konja ,,lvanić-Grad“

-   Naziv programa: Hrvatski posavac - poboljšanje uzgoja konja

Odobrena sredstva: 10.000,00 kn

 

3. Prijavitelj: Udruga vinogradara i vinara „Brenta"

-       Naziv programa: 1. Organizacija 25. Izložbe vina

2. Vincekovo i 25. ocjenjivanje vina

Odobrena sredstva: 10.000,00 kn

 

4. Prijavitelj: Udruga proizvođača bučinog ulja Hrvatske

-  Naziv programa: Promidžba brenda bučinog ulja Premium i Buchusha, edukacija potrošača i trženje

Odobrena sredstva: 9.195,44 kn

 

5. Prijavitelj: Pčelarsko društvo „Moslavina Otok Ivanić"

-    Naziv programa: 1. SOS roj pčela

2. Nabava uređaja za sušenje peludi Odobrena sredstva: 10.000,00 kn

 

KLASA: 320-01/20-01/8

URBROJ: 238/10-02-02-01/5-20-12

Pročelnik:

Milivoj Maršić

PREUZMITE DOKUMENTE: