21.02.2020.

Održan sastanak gradonačelnika i predstavnika Udruge Beata

U Gradskoj Vijećnici u Ivanić-Gradu jučer je održan sastanak gradonačelnika Javora Bojana Leša s predstavnicima udruge Beata.

Na sastanku je bilo riječi o radu nove udruge koja u lokalnoj sredini provodi Program rane intervencije u djece s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju.

Predsjednica udruge Beata Gordana Kožić Tomašević upoznala je prisutne s radom udruge Beata naglasivši kako se Program rane intervencije u djece s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju uspješno provodi u udruzi i da je dobro prihvaćen i od strane roditelja i od strane djece, te je u njega trenutno uključeno petnaest djece predškolske dobi kojima udruga pruža kombinirane logopedske tretmane i rehabilitacijske vježbe temeljene na terapijskoj igri u svojem kabinetu za terapije.

Predsjednica je naglasila da je udruga Beata osnovana zbog prepoznate potrebe za ovim programom u lokalnoj sredini u čije se provođenje željela aktivno uključiti.

Istaknuto je kako od osnutka udruga ima izvrsnu suradnju s Gradom Ivanić-Gradom, a gradonačelnik Javor Bojan Leš se nadovezao kako Grad Ivanić-Grad podržava rad svake inicijative i organizacije civilnog društva koja aktivno sudjeluje u rješavanju problema s kojima je suočena lokalna zajednica.

Kao gradonačelnik izuzetno sam sretan i ponosan što u gradu postoje ljudi i udruge koji provode programe vezane za djecu s poteškoćama u razvoju. Grad će, kao što je i do sada, pomagati i financirati njihove programe koji za nas i cijelu našu zajednicu predstavljaju neprocjenjivu vrijednost – rekao je gradonačelnik Leš.

Budući da udruga djeluje gotovo dvije godine i uspješno provodi Program rane intervencije u djece s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju na sastanku je donijet zaključak da će Grad Ivanić-Grad osigurati sredstva udruzi Beata za financiranje zakupa prostora u kojem djeluje.