07.02.2020.

SAZIV 26. sjednice Odbora za statut i poslovnik

Na temelju članka 51. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18) te članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14 i 02/18), a na osnovu ukazane potrebe

 

S  A  Z  I  V  A  M

26. sjednicu Odbora za statut i poslovnik 

 

koja će se održati dana 12. veljače 2020. godine ( srijeda ) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat ).   

Za sjednicu  predlažem sljedeći   

D N E V N I   R E D : 

 

1.   Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga Plana rada Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu

2.  Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedlogaOdluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ivanić-Grada

3.  Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada

4.  Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga Odluke o zaključenju Ugovora o prijenosu imovine između Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. kao prenositelja i Grada Ivanić-Grada kao stjecatelja

5.  Razmatranje prijedlogai donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga Odluke o zaključenju Ugovora o prijenosu imovine između Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. kao prenositelja i Grada Ivanić-Grada kao stjecatelja

6.   Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6 radi izgradnje gospodarskih objekata

7.    Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi

8.       Razno

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj 01/2831-371.

                                                                                     

                                                                                       Predsjednik Odbora

                                                                          Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: