14.07.2020.

Održana posljednja javna tribina „Nije svaki otpad smeće“

Grad Ivanić-Grad je u sklopu provođenja projekta izobrazno – informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom – Nije svaki otpad smeće! održao petu i posljednju javnu tribinu. Projekt je sufinancirala Europska unija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Ukupna vrijednost projekta „Nije svaki otpad smeće“ iznosi 515.604,31 kunu od čega Europska unija sufinancira 85% iznosa, odnosno 438.263,66 kuna.“

U ponedjeljak, 13. srpnja 2020. godine, u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad održana je izobrazno-informativna tribina „Nije svaki otpad smeće“ čija namjena je bila educiranje i informiranje građana o načinima održivog gospodarenja otpadom.

O sprečavanju nastanka otpada, pravilnom odvajanju i razvrstavanju, ponovnoj uporabi predmeta te kompostiranju govorio je stručni konzultant za gospodarenje otpadom Marko List. U uvodnom dijelu prezentacije predočeno koje sve aktivnosti na svom području provodi Grad Ivanić-Grad zadnjih 6 godina s ciljem smanjenja količina otpada koje se odlažu na odlagalište. Sudionici su tako mogli saznati da je od 2013. godine do danas količina odvojeno prikupljenih korisnih sastavnica otpada papira i plastike porasla za preko 100% te da se u istom tom razdoblju kontinuirano povećava razlika između sakupljenih i odloženih količina otpada, odnosno da raste količina otpada koji se prosljeđuje na reciklažu.

Predstavljena je i mobilna aplikacija pomoću koje će građani moći saznati, u stvarnom vremenu, sve informacije od nadležnog komunalnog društva i provjeriti raspored odvoza otpada.

Najavljeno je kako će od tijekom 2020. godine krenuti odvojeno prikupljanje biootpada uz napomenu kako će time Grad Ivanić-Grad postati prvi gradu u Zagrebačkoj županiji i tek četvrti grad u Republici Hrvatskoj koji će oporabom u bioplinskom postrojenju gospodariti svojim biootpadom. Tom prilikom su sudionicima prezentirani i posebni spremnici za odlaganje biootpada za kućanstva i stambene zgrade zapremine 10 i 20 litara s pripadajućom biorazgradivom vrećicom.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz kohezijskog fonda

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Ivanić-Grada

Organizacija javne tribine je sufinancirana u okviru operativnog programa konkurentnost i kohezija