19.06.2020.

4. javna tribina - Projekt „Nije svaki otpad smeće“

U Gradu Ivanić-Gradu je u srijedu, 17. lipnja 2020. godine, u sklopu provođenja projekta izobrazno – informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom „Nije svaki otpad smeće!“ čiji nositelj je Grad Ivanić-Grad, a sunositelji Općina Križ i Općina Kloštar Ivanić održana četvrta javna tribina čiji cilj je educiranje i informiranje građana o načinima održivog gospodarenja otpadom.

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda. Ukupna vrijednost projekta „Nije svaki otpad smeće“ iznosi 515.604,31 kunu od čega Europska unija sufinancira 85% iznosa, odnosno 438.263,66 kuna.

Na javnoj tribini govorilo se o trenutnom stanju u gospodarenju otpadom na području na kojem se provodi aktivnost projekta, tj. na području Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić.

Posjetitelji javne tribine upoznati su s važnošću odvojenog prikupljanja otpada, o redu prvenstva u gospodarenju otpadom s naglaskom na važnost odvojenog prikupljanja otpada, ponovne uporabe premeta i kompostiranju.

Na kraju tribine prikazano je što građane čeka u narednom razdoblju, odnosno bilo je riječi o početku prikupljanja biootpada s kojim se započinje 13.07.2020. od korisnika u stambenim zgradama i obiteljskim domaćinstvima (za one korisnike koji su se prijavili za odvoz).

Nakon izobrazno-informativnog djela tribine na pitanja prisutnih odgovarali su direktorica komunalnog društva Ivakopa d.o.o. Sanja  Radošević i predavač Marko List.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Ivanić-Grada

Organizacija javne tribine je sufinancirana u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija