15.06.2020.

[VIDEO] Projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad“

Prilikom proslave obilježavanja Dana Grada Ivanić-Grada, u novootvorenom poduzetničkom inkubatoru održana su predstavljanja brojnih aktualnih projekata, među ostalim i onih iz područja vodnokomunalnog gospodarenja.

Tom su prilikom ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranju projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad“ vrijednog 357,8 milijuna kuna (s PDV-om) potpisali Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatske vode te Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., kao korisnik projekta. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 286,3 milijuna kuna. Pritom bespovratna EU sredstva čine 66 %, odnosno 188,7 milijuna kuna, dok se preostalih 97,5 milijuna sufinancira iz nacionalnih sredstava.

Ovim projektom, koji se provodi do 2023. godine na području aglomeracije Ivanić-Grad, izgradit će se 71 km novog i sanirati 5,4 km postojećeg sustava javne odvodnje. Uz to, izgradit će se 3 kišna preljeva, 4 retencija bazena, 19 crpnih stanica te 1.769 priprema za ključne priključke.