28.05.2020.

SAZIV 29. sjednice Odbora za statut i poslovnik

Na temelju članka 51. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18 i 03/20) te članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 02/18 i 03/20), a na osnovu ukazane potrebe

S  A  Z  I  V  A  M

29. sjednicu Odbora za statut i poslovnik 

 
koja će se održati dana 01. lipnja 2020. godine ( ponedjeljak ) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat ).   
 
Za sjednicu  predlažem sljedeći   
                               

D N E V N I   R E D :
 

1. Razmatranje Izvješća o radu za 2019. godinu Gradske knjižnice Ivanić-Grad i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog
 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6
 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedlogaOdluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Ivaplin d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom
 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedlogaOdluke o sudjelovanju roditelja u cijeni redovitog programa Dječjeg vrtića Ivanić-Grad u vrijeme kada su na snazi upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo vezano za rad predškolskih ustanova
 

5. Razno

 
Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj 01/2831-371.
                                                                                                                                                
                                                                                       Predsjednik Odbora:
                         
                                                                          Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: