27.11.2020.

COVID-19 - ODLUKA o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19

broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 I 47/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine" broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 27. studenoga 2020. godine, donosi

ODLUKU

o načinu organizacije javnog prijevoza putnika
radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19

I.

Pružatelji usluga javnog prijevoza putnika obvezni su, radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19, javni prijevoz organizirati sukladno ovoj Odluci te općim i posebnim preporukama i uputama koje Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

II.

Pružatelji usluga u javnom prijevozu putnika obvezni su prijevoz obavljati na način da u prijevoznim sredstvima bude popunjeno najviše 40% raspoloživih mjesta, a na prijevoznim sredstvima su obvezni jasno istaknuti najveći dopušteni broj putnika koji smije biti u prijevoznom sredstvu (autobusu, tramvajskim kolima, željezničkom vagonu, trajektu, katamaranu i si.).

III.

Vozači, ostali zaposlenici u prijevoznim sredstvima javnog prijevoza putnika i putnici u javnom prijevozu obvezni su za vrijeme boravka u prijevoznom sredstvu koristiti medicinske maske ili maske za lice na ispravan način te se pridržavati općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se odnose na vožnju javnim prometom.

Putniku koji nema medicinsku masku ili masku za lice pružateij usluga javnog prijevoza ne smije dopustiti ulazak u prijevozno sredstvo, odnosno vozač ne smije započeti vožnju ukoliko se u prijevoznom sredstvu nalaze putnici bez medicinske maske ili maske za lice.

IV.

Kontrolu provedbe ove Odluke provodit će inspektori Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, inspektori Ravnateljstva civilne zaštite, inspektori Državnog inspektorata i policijski službenici.

V.

Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 21. prosinca 2020. godine.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 („Narodne novine" broj 69/20 i 73/20).

VII.

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama'*, a stupa na snagu 28. studenoga 2020. godine.

 

KLASA: 810-06/20-01/7

URBROJ: 511-01 300-236

Zagreb, 27. studenoga 2020.

PREUZMITE DOKUMENTE: