09.11.2020.

COVID-19 - Rad sa strankama - novo radno vrijeme

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj i širenja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, ovime se utvrđuju mjere za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i osiguranje uvjeta za redovito obavljanje poslova u gradskoj upravi Grada Ivanić-Grada.

Zaposlenici gradske uprave za vrijeme trajanja proglašenje epidemije bolesti COVID- 19 obavljati će neposredni rad sa strankama u vremenu od 9 do 10 sati i u vremenu od 12 do 13 sati., uz prethodnu najavu elektroničkim ili telefonskim putem, ako zahtjev stranke nije moguće riješiti bez njene prisutnosti.

Stranke i drugi gosti koji dolaze u zgradu gradske uprave, za cijelo vrijeme boravka u zgradi obvezni su koristiti maske za lice ili medicinske maske.

Strankama i drugim gostima koji prilikom dolaska u zgradu gradske uprave ne koriste maske ili ih ne koriste na propisan način (tako da maska prekriva usta i nos cijelo vrijeme dok se nosi), zabranjuje se ulazak u zgradu odnosno boravak u prostoru gradske uprave.