11.11.2020.

Nove pristupne staze za vrtić Posavski Bregi

Nakon cjelokupne energetske obnove, vrtić na Posavskim Bregima dobio i novo uređene pristupne staze.
Nema više blata na dolasku i odlasku.