27.11.2020.

SAZIV 10. sjednice Odbora za izbor i imenovanje

Temeljem članka 50. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik br. 02/14, 01/18 i 03/20), te članka 22. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik br. 02/14, 02/18 i 03/20), a na osnovu ukazane potrebe

 

S A Z I V A M

10. SJEDNICU ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA

 

koja će se održati 30. studenog 2020. godine ( ponedjeljak ) s početkom u 08,00 sati u Gradskoj upravi Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad.

Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red:

1. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju stručnog tima za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za područje Grada Ivanić-Grada i donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga

 

2. Razmatranje prijedloga Odluke o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

 

3. Razno

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj telefona 2831-371.

 

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem članka 91. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

 

PREDSJEDNIK ODBORA:

                                                                                            Željko Brezovečki

PREUZMITE DOKUMENTE: