27.11.2020.

SAZIV 28. sjednice Odbora za financije i proračun

Na temelju članka 52. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18 i 03/20) te članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 02/18 i 03/20), a na osnovu ukazane potrebe

 

S  A  Z  I  V  A  M

28. sjednicu Odbora za financije i proračun 

 

koja će se održati dana 01. prosinca 2020. godine ( utorak ) s početkom u 15,00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat).

Za sjednicu  predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N  I    R  E  D

 

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju:

a) Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

b) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu

c) Plana razvojnih programa za 2021. – 2023. godinu

d) Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2021. godinu

e) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

f) Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu

g) Programa javnih potreba u provedbi programa i projekata udruga civilnog društva Grada Ivanić-Grada u 2021. godini

h) Program javnih potreba u visokom obrazovanju Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu

i) Odluke o raspodjeli sredstava za poslove vatrogastva Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu

j) Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2021. godini

k) Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu

l) Programa javnih potreba Grada Ivanić-Grada u tehničkoj kulturi Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu

m) Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu

n) Program utroška sredstava šumskog doprinosaza 2021. godinu

 

2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje trgovačkom društvu Komunalni centar d.o.o. Ivanić-Grad i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

 

3. Razno

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj  01/2831-371.

                                                                                                    

 Predsjednica Odbora za financije i proračun

Milica Piličić

PREUZMITE DOKUMENTE: