09.11.2020.

Završena druga faza asfaltiranja na Žeravincu

Druga faza asfaltiranja u naselju Žeravinec je završena, izvučen je novi sloj asfalta u Ulici Milke Trnine i Ulici Ljudevita Grada.
Preostaje treća faza radova:
  •  sanacija nogostupa na raskrižju ulica
  •  izgradnja kosih prijelaza sa ceste na nogostup za invalide
  •  igradnja novog dijela nogostupa gdje nedostaje, od kafića Kum do raskrižja