16.04.2021.

OBJAVA BIRAČIMA - Odluka o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. travnja 2021. donijela je Odluku o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

Izbori će se održati u nedjelju 16. svibnja 2021.

Birači, pripadnici nacionalnih manjina odnosno birači iz reda pripadnika hrvatskog naroda koji ostvaruju pravo na zastupljenost u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave iz navedene Odluke, mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u nadležnim upravnim tijelima koja vode registar birača u županijama, odnosno Građu Zagrebu prema mjestu prebivališta.

Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina odnosno pripadnici hrvatskog naroda koji će navršiti 18 godina do dana održavanja izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim upravnim tijelom županije, odnosno Grada Zagreba koje vodi registar birača.

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK ISTJEČE

U SRIJEDU 5. SVIBNJA 2021.

Nadležna upravna tijela županija, odnosno Grada Zagreba koja vode registar birača objavit će vrijeme, mjesto i način rada radi podnošenja zahtjeva za upis, dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača.

Birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave: https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/.

Skreće se pozornost biračima da na lokalnim izborima mogu glasovati samo u mjestu svog prebivališta te da se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti.

S obzirom da se izbori provode po osnovi nacionalne pripadnosti, birači pripadnici nacionalnih manjina i pripadnici hrvatskog naroda koji imaju prebivalište u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima ostvaruju pravo na zastupljenost i koji imaju važeću osobnu iskaznicu, ulaze u popis birača i nalazit će se na izvacima iz popisa birača dostavljenim na biračka mjesta. Iznimno, osobne iskaznice koje su istekle nakon 11. ožujka 2020. godine, kada je donesena Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2 i slijedom toga izmijenjen Zakon o osobnoj iskaznici, smatraju se važećim pa će birači kojima je osobna iskaznica istekla počevši od 11. ožujka 2020. biti u popisu birača.

Birači za koje se, prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja s potvrdom za glasovanje koju izdaje nadležno upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba prema mjestu prebivališta birača.

PREUZMITE DOKUMENTE: