30.04.2021.

Objava pravovaljanih kandidatura i kandidacijskih lista, te zbirnih kandidatura i zbirnih pravovaljanih kandidacijskih lista

Objava pravovaljanih kandidatura i kandidacijskih lista, te zbirnih kandidatura i zbirnih pravovaljanih kandidacijskih lista:

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Ivanić-Grada objavljuje pravovaljane kandidature za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Ivanić-Grada i pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada,  te zbirnu listu pravovaljanih kandidatura za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Ivanić-Grada i zbirnu listu pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada.

Iste su objavljene na oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada dana 30.04.2021. godine u 11:30 sati.

Na objavljene zbirne liste u roku od 48 sati od objave moguće je podnijeti prigovor.

Prigovor se podnosi pisanim putem na službenu mail adresu Gradskog izbornog povjerenstva Grada Ivanić-Grada: gip@[email protected].

 

                                                                                                                                                            Predsjednica Gradskog izbornog povjerenstva

                                        Grada Ivanić-Grada

                          Jasna Grgurić, v.r.

PREUZMITE DOKUMENTE: