21.04.2021.

Proglašena prirodna nepogoda mraz za područje Grada Ivanić-Grada

Odlukom o proglašenju prirodne nepogode mraz KLASA: 921-01/21-02/02, URBROJ: 238/1-03-21-02 od 21. travnja 2021. godine, župan Zagrebačke županije proglasio je na području grada Ivanić-Grada prirodnu nepogodu izazvanu mrazom kojom je nanijeta velika šteta na poljoprivrednim kulturama u razdoblju od 05. travnja do 12. travnja 2021. godine.

Šteta se prijavljuje isključivo na propisanom obrascu PN u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o proglašenju prirodne nepogode, odnosno najkasnije do 29.  travnja 2021. godine.

Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom koronavirusa, prijava štete (obrazac PN) dostavlja se isključivo elektroničkom poštom na e-mail adresu: [email protected], a iznimno se može predati u sandučić pošte na stražnjem ulazu u prostorije gradske uprave Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1.

PREUZMITE DOKUMENTE: