09.04.2021.

SAZIV 38. sjednice Odbora za statut i poslovnik

Na temelju članka 51. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik, broj 01/21) te članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/21), a na osnovu ukazane potrebe

 

S  A  Z  I  V  A  M

38. sjednicu Odbora za statut i poslovnik 

 

koja će se održati dana 12. travnja 2021. godine ( ponedjeljak ) s početkom u 12,00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat ).   

 

Za sjednicu  predlažem sljedeći                      

D N E V N I   R E D :

 

1.    Razmatranje prijedloga Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za određivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Ivanić-Gradai donošenje Zaključka o prihvaćanju iste
 
2.  Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Ivanić-Gradai donošenje Zaključka o prihvaćanju iste
 
3.    Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Ivanić-Grad i donošenje Zaključka o prihvaćanju iste
 
4.    Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6 radi izgradnje gospodarskih objekata i donošenje Zaključka o prihvaćanju iste
 
5.   Razno

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj 01/2831-371.

                                                                                                                                                

                                                                                       Predsjednik Odbora:     

                                                                          Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: