24.08.2021.

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 53. i članka 10. stavka 6. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21) i članka 16., 17. i 18.  Odluke o javnim priznanjima Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 03/10), Odbor za dodjelu nagrada Grada na svojoj 1. sjednici održanoj dana 23. kolovoza 2021. godine donio je zaključak o objavljivanju

 

JAVNOG POZIVA

ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA DODJELU

JAVNIH PRIZNANJA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

Grad Ivanić-Grad dodjeljuje sljedeća javna priznanja:

  1. Nagrade Grada Ivanić-Grada

-       nagrada za životno djelo

-       godišnja nagrada

  1. Priznanja Grada Ivanić-Grada

 

I. NAGRADE GRADA IVANIĆ-GRADA

Nagrade Grada Ivanić-Grada dodjeljuju se građanima Grada Ivanić-Grada i drugim osobama koje rade na području Grada, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za najviše zasluge u promicanju ugleda i imena Grada.

- Nagrada za životno djelo – javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi s prebivalištem na području Republike Hrvatske i to: 

-          istaknutom pojedincu koji je svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim radom ili drugim javnim radom dao trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi ovih područja;

-          pojedincu koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživa ugled uzorna djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.

Dobitniku nagrade za životno djelo Grada Ivanić-Grada dodjeljuje se povelja Grada.

Uz povelju Grada dobitniku nagrade za životno djelo dodjeljuje se i novčana nagrada u iznosu utvrđenom posebnom odlukom Gradonačelnika. 

Godišnje se dodjeljuje jedna nagrada Grada za životno djelo.

- Godišnja nagrada – javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj ili pravnoj osobi za doprinos i postignuće od iznimnog značaja za Grad Ivanić-Grad iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture, zaštite okoliša ili drugih djelatnosti, ostvareno tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.

Dobitnicima godišnje nagrade Grada Ivanić-Grada dodjeljuje se povelja Grada.

Uz povelju Grada dobitniku nagrade za životno djelo dodjeljuje se i novčana nagrada u iznosu utvrđenom posebnom odlukom Gradonačelnika.

Godišnje se dodjeljuju najviše dvije godišnje nagrade Grada.

 

II. PRIZNANJA GRADA IVANIĆ-GRADA

Priznanje Grada Ivanić-Grada je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama s područja Grada Ivanić-Grada, fizičkim i pravnim osobama s područja drugih gradova i općina, prijateljskim gradovima i općinama, županijama, međunarodnim organizacijama i organizacijama drugih država te njihovim tijelima za iznimna dostignuća u promicanju ugleda i imena Grada Ivanić-Grada, ostvarena u godini koja prethodi godini u kojoj se priznanje dodjeljuje.

Dobitnicima priznanja Grada Ivanić-Grada dodjeljuje se povelja Grada.

Uz povelju Grada dobitnicima priznanja može se dodijeliti i prigodan simboličan dar.

 

III. PODNOŠENJE PRIJEDLOGA

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Ivanić-Grada imaju građani Grada Ivanić-Grada, mjesni odbori, udruge, ustanove i druge pravne osobe s područja Grada Ivanić-Grada, članovi Gradskog vijeća i Gradonačelnik  Grada Ivanić-Grada.

Prijedlog za dodjelu nagrada i priznanja Grada Ivanić-Grada podnosi se u pisanom obliku.

Pisani prijedlog za dodjelu nagrada i priznanja Grada Ivanić-Grada obvezno sadrži sljedeće podatke:

-          ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga,

-          prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga,

-          osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o toj osobi (broj telefona i e-mail adresa),

-          naziv nagrade odnosno priznanja za koje se predlaže i područje za koje se podnosi prijedlog,

-          iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela nagrade ili priznanja.

Uz prijedlog predlagatelj je dužan priložiti i odgovarajuću dokumentaciju iz koje su vidljiva postignuća i doprinosi osobe za koju se prijedlog podnosi.

Nagrade i priznanja Grada Ivanić-Grada ne dodjeljuju se osobama koje su aktivne u politici Grada Ivanić-Grada (vijećnicima Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada, Gradonačelniku i zamjeniku Gradonačelnika za vrijeme trajanja njihova mandata).

 

Prijedlozi kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Ivanić-Grada podnose se Odboru za dodjelu nagrada Gradau roku od 15 (petnaest) dana od dana objave ovog Javnog poziva na web stranici Grada Ivanić-Grada i u lokalnim medijima i to:

  • poštom ili osobnom dostavom (poštanski sandučić na stražnjem ulazu Gradske uprave) u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad, s naznakom „PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA“.
  • elektroničkom poštom na adresu: [email protected], s predmetom (subject) „PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA“.

 

Predsjednik Odbora za dodjelu nagrada Grada:

Željko Pongrac, pravnik kriminalist