31.12.2021.

OBAVIJEST - Povjerenstva za provedbu Javnoga natječaja za imenovanje Pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu

Povjerenstvo za provedbu Javnoga natječaja za imenovanje Pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu u sastavu:

 

1. Tamara Mandić, predsjednica,

2. Tomislav Cuvaj, član,

3. Ivana Vnučec Perko, članica,

 

3. studenoga 2021. godine utvrdilo je Izvješće o provedenome postupku i prijedlog za izbor kandidata povodom Javnoga natječaja za imenovanje Pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu (KLASA: 112-01/21-01/3, URBROJ: 238/10-02-01-03/2-21-17), objavljenog u Narodnim novinama, broj 108/2021 od 6. listopada 2021. godine, zatim putem nadležne službe za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na službenoj web stranici Grada Ivanić-Grada te na oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada.

Temeljem navedenog Izvješća, na radno mjesto Pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu izabran je Dražen Hlad, diplomirani inženjer građevinarstva.