07.07.2021.

SAZIV 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada ( Službeni glasnik, broj 02/2021 )

 

S A Z I V A M

2. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

Sjednica će se održati dana 13. srpnja 2021. godine s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se zapisnik s konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada održane dana 07. lipnja 2021.  

            Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

 

 

D N E V N I   R E D :

 

0. Aktualni sat

 

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja 

predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

izvjestitelj:    Željko Brezovečki, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun

predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

izvjestitelj:    Željko Brezovečki, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

  

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru predsjednika i članova  Odbora za dodjelu nagrada Grada,

predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

izvjestitelj:    Željko Brezovečki, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada  Ivanić-Grada za 2020. godinu

predlagatelj : gradonačelnik

izvjestitelj:     Tamara Mandić, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje:

a)    Izvješća o Izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini

b)   Izvješća o Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestitelj:    Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

6. Razmatranje prijedloga  i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu: 

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestitelj:    Tamara Mandić, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra nekretnine oznake  k.č.br. 2994/3 put Šarampov D., površine 190 m2 upisan uzk. uložak 3697 k.o. Ivanić-Grad

predlagatelj : gradonačelnik

izvjestitelj:     Tihana Vuković Počuč, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu,

                      pravne poslove i društvenu djelatnost

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra nekretnine oznake k.č.br. 488/8 put, površine 244 m2 upisan u zk. uložak 3490 k.o. Ivanić-Grad

predlagatelj : gradonačelnik

izvjestitelj:     Tihana Vuković Počuč, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu,

                      pravne poslove i društvenu djelatnost

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Visoke škole Ivanić-Grad

predlagatelj:   doc.dr.sc. Mile Marinčić, v.pred., dekan Visoke škole Ivanić-Grad

izvjestitelj:      doc.dr.sc. Mile Marinčić, v.pred., dekan Visoke škole Ivanić-Grad

 

10. Razno

 

Vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice moli se da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.


Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360 ili 2831-362.

 

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem čl. 92. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

 

                                    PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                       Željko Pongrac, pravnik kriminalist v.r.

PREUZMITE DOKUMENTE: