08.03.2021.

OBAVIJEST o promjeni transakcijskog računa i poslovne banke

Obavještavaju se svi građani i poslovni partneri da je Grad Ivanić-Grad promijenio broj transakcijskog računa i poslovnu banku.

Od dana 09.03.2021. godine Grad Ivanić-Grad posluje preko novog računa za redovno poslovanje

IBAN: HR3323600001815800006

otvoren kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb

Sva plaćanja (npr. komunalna naknada, komunalni doprinos, naknada za uređenje voda i ostalo) koja ste do sada vršili na stari broj računa (HR4824840081815800006) potrebno je ubuduće vršiti na novi broj žiro računa HR3323600001815800006.

Napomena:

Evidentirajte promjenu u Vašim poslovnim bazama podataka!

Evidentirajte promjenu ako ste korisnik Internet bankarstva!

 

 

Ažurirani podaci o Gradu Ivanić-Gradu

GRAD IVANIĆ-GRAD

Park hrvatskih branitelja 1

10310 Ivanić-Grad

OIB: 52339045122

MBS: 2681692

IBAN: HR3323600001815800006