24.09.2021.

SAZIV 2. sjednice Odbora za financije i proračun

Na temelju članka 52. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21) te članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/21), a na osnovu ukazane potrebe

 

S  A  Z  I  V  A  M

2. sjednicu Odbora za financije i proračun 

 

koja će se održati dana 27. rujna 2021. godine (ponedjeljak) s početkom u 15 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat).

Za sjednicu  predlažem sljedeći

 

                                                        D  N  E  V  N  I    R  E  D

 

1.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju Gradske knjižnice Ivanić-Grad za 2020. godinu i očitovanje o istom,

2.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad za 2020. godinu i očitovanje o istom,

3.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju Muzeja Ivanić-Grada za 2020. godinu i očitovanje o istom,

4.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Obiteljski radio Ivanić d.o.o. za 2020. godinu i očitovanje o istom,

5.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 2020. godinu i očitovanje o istom,

6.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. za 2020. godinu i očitovanje o istom,

7.    Razmatranje prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ivanić-Grada za razdoblje siječanj – lipanj 2021. Godine i očitovanje o istom,

8.    Razmatranje prijedloga:

a) II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu

b) II. izmjena Plana razvojnih programa za 2021. godinu

c) I. izmjena Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu

d) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2021. godini

e) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu

f) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u provedbi programa i projekata udruga civilnog društva Grada Ivanić-Grada u 2021. godini

g) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu

h) II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u visokom obrazovanju Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu

i) II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu

j) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Ivanić-Grada u 2021. godini

k) II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu

l) II. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

m) I. izmjena Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2021. Godinu i očitovanje o istima,

9.    Razmatranje prijedloga Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja „Otvorena tržnica u Posavskim Bregima“ na katastarskoj čestici k.č.br. 675/3 – k.o. Posavski Bregi (Posavski Bregi) u Gradu Ivanić-Gradu unutar mjere 07 „temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. I očitovanje o istom,

10. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora br. 2021/002241 o prijenosu prava vlasništva spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada bez naknade i očitovanje o istom,

11. Razmatranje prijedloga  Zaključka o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana Savjeta mladih Grada Ivanić-Grada za 2022. Godinu I očitovanje o istom,

12. Razno

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak  opravdaju na broj  2831-382.

 

                                                                                    Predsjednica

                                                                     Milica Piličić

PREUZMITE DOKUMENTE: