02.12.2022.

SAZIV 12. sjednice Odbora za financije i proračun

Na temelju članka 52. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21  i 04/22) te članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/21), a na osnovu ukazane potrebe

S  A  Z  I  V  A  M

12. sjednicu Odbora za financije i proračun 

koja će se održati dana 05. prosinca 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 15:00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat).

Za sjednicu  predlažem sljedeći

D  N  E  V  N  I    R  E  D

1.    RazmatranjeIzvješća o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada te Financijskog izvješća Dječjeg vrtića Roda za pedagošku godinu 2021./2022  i očitovanje o istom,

2.    Razmatranje Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg plana i izvedbenog programa rada te Financijskog izvješća Dječjeg vrtića Ivanić Grad za pedagošku godinu 2021./2022.  i očitovanje o istom,

3.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu i očitovanje o istom,

4.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju Zajednice tehničke kulture Grada Ivanić Grada za 2021. godinu i očitovanje o istom,

5.    Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Ivanić-Grada i očitovanje o istom,

6.    Razmatranje prijedloga Odluke o prijenosu ulaganja i prava vlasništva nad nefinancijskom proizvedenom dugotrajnom imovinom Dječjem vrtiću Ivanić Grad i očitovanje o istom,

7.    Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Ivanić-Grada na ulaganje u poslovni prostor društvenog doma Preko na otoku Ugljanu temeljem ugovora o zakupu poslovnog prostora i očitovanje o istom,

8.    Razno.

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak  opravdaju na broj  2831-360.           

    Predsjednica

                                                               Milica Piličić

PREUZMITE DOKUMENTE: