07.03.2022.

Analiza tržišta za postupak javne nabave nabava motornih vozila

Analiza tržišta s zainteresiranim gospodarskim subjektima sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

Grad Ivanić-Grad planira započeti postupak javne nabave nabava motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti, na razdoblje od 48 (četrdesetosam) mjeseci za potrebe Grada Ivanić-Grada. Shodno tome, ovim putem sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) prije formalnog početka postupka javne nabave sa svrhom provođenja istraživanja tržišta (radi pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom), u nastavku ove obavijesti, Grad Ivanić-Grad objavljuje zahtjeve vezane za nabavu i isporuku motornih vozila.

 

Radi daljnjeg planiranja i provedbe postupka te izrade dokumentacije o nabavi molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da pripreme prijedloge prema predloženim tehničkim specifikacijama i procijenjenoj vrijednosti nabave motornih vozila po grupama sukladno danim zahtjevima Naručitelja  te ih dostave,  najkasnije do 23. ožujka 2022. godine na adresu elektroničke pošte vidosava.hrvojic@ivanic-grad-hr  

Grad Ivanić-Grad će pažljivo analizirati prikupljene informacije putem ovog istraživanja tržišta te temeljem svih dobivenih podataka sastaviti dokumentaciju o nabavi.

Prilikom provođenja istraživanja tržišta Grad Ivanić-Grad će postupati na način da svojim postupcima ne narušava tržišno natjecanje niti krši načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Rezultati provedenog istraživanja ne obvezuju Grad Ivanić-Grad niti se njime stvara bilo kakav pravni posao s gospodarskim subjektima koji su u istraživanju sudjelovali.

Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je nabava motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti, na razdoblje od 48 (četrdesetosam) mjeseci, za potrebe Grada Ivanić-Grada.

Predmet nabave podijeljen je na grupe:

GRUPA 1 -  Osobni automobil srednja viša klasa (novi, nekorišteni)

GRUPA 2 -  Osobni automobil srednja viša klasa (rabljeni, godina proizvodnje min. 2019.)

 

GRUPA 1

Nabava službenog vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti za razdoblje od 48 mjeseci (4 godine) sukladno troškovniku i tehničkim specifikacijama vozila koji su sastavni dio ove Obavijesti s uključenim redovnim i izvanrednim održavanjem za ugovoreni period i do ciljane kilometraže. Ponuđeno vozilo mora biti novo, nekorišteno te odgovarati traženim tehničkim specifikacijama. U izračun za cijenu najma vozila potrebno je uzeti u obzir planiranu prijeđenu kilometražu za ugovoreni period od 190.000 km ( godišnje 47.500 km).

GRUPA 2

Nabava službenog vozila (rabljenog) putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti za razdoblje od 48 mjeseci (4 godine) sukladno troškovniku i tehničkim specifikacijama vozila koji su sastavni dio ove Obavijesti s uključenim redovnim i izvanrednim održavanjem za ugovoreni period i do ciljane kilometraže. Ponuđeno rabljeno vozilo  mora  biti proizvedeno  min. 2019. godine te odgovarati traženim tehničkim specifikacijama. U izračun za cijenu najma vozila potrebno je uzeti u obzir planiranu prijeđenu kilometražu za ugovoreni period od  100.000 km  (godišnje 25.000 km).

Procijenjena vrijednost nabave po grupama:

Ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 300.000,00 kuna (bez PDV-a).

Procijenjena vrijednost nabave Grupa 1:   141.000,00 kuna (bez PDV-a)

Procijenjena vrijednost nabave Grupa 2:   159.000,00 kuna (bez PDV-a)

Rok isporuke:

Rok isporuke će biti jedan od kriterija za odabir ponude te će Naručitelj  dodijeliti bodove za rok isporuke.

• do ______ dana ……..……..              10 bodova

• od ___      do ___        dana………      5 bodova

• od ____    do ____       dana………     0 bodova

 

Zainteresirani gospodarski subjekt slobodan je dostaviti svoje prijedloge i primjedbe.

Dobivene podatke u ovom procesu s ciljem istraživanja tržišta, Grad Ivanić-Grad će uzeti u obzir prilikom izrade dokumentacije o nabavi.

Dodatna pitanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti na elektroničku poštu

[email protected] najkasnije do 23. ožujka 2022. godine do 14,00 sati.

PREUZMITE DOKUMENTE: