02.03.2022.

Lista prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Ivanić-Grada

Dana 02. ožujka 2022. godine održana je 2. sjednica Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Ivanić-Grada.

Na sjednici je utvrđen prijedlog liste prvenstva u skladu s pristiglim zahtjevima.

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste prvenstva, odnosno na neuvrštavanje na Listu prvenstva.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste prvenstva na oglasnoj ploči i web stranici Grada Ivanić-Grada, a o osnovanosti prigovora odlučuje gradonačelnik.

Na prijedlog Povjerenstva konačnu Listu prvenstva utvrđuje gradonačelnik te se ista objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Grada Ivanić-Grada.

PREUZMITE DOKUMENTE: