31.03.2022.

OBAVIJEST o produljenju roka za podnošenje prijedloga za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Ivanić-Grada i njihovih zamjenika

Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada je na svojoj 8. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2022. godine donijelo Odluku o produljenju roka za podnošenje prijedloga za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Ivanić-Grada i njihovih zamjenika (Klasa: 024-05/22-04/4, Urbroj: 238-10-01/22-10).

Navedenom Odlukom Gradskog vijeća produljuje se rok za podnošenje prijedloga za 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ivanić-Grada utvrđenog Javnim pozivom za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Ivanić-Grada i njihovih zamjenika (Klasa: 024-05/22-16/1, Urbroj: 238-10-01/22-1) objavljenim na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada dana 07. ožujka 2022. godine.

Rok za podnošenje prijedloga za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Ivanić-Grada i njihovih zamjenika produljen je do 06. travnja 2022. godine.

Sukladno Javnom pozivu, molimo ovlaštene predlagatelje da dostave svoje prijedloge kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ivanić-Grada zaključeno do 06. travnja 2022. godine.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike podnose se u pisanom obliku Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada na adresu Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1.

Odbor za izbor i imenovanja će utvrditi izvješće i listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih i dostaviti je Gradskom vijeću Grada Ivanić-Grada u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijedloga po javnom pozivu te iste objaviti na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada.

Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada će u roku od 60 dana od dostave izvješća i liste kandidata donijeti Odluku o izboru članova Savjeta mladih Grada Ivanić-Grada i njihovih zamjenika.

PREUZMITE DOKUMENTE: