20.05.2022.

Održan sastanak s izvođačem radova izgradnje širokopojasne pristupne mreže slijedeće generacije na području Grada Ivanić-Grada

Projekt izgradnje širokopojasne pristupne mreže provodi A1 Hrvatska, dok je izvođač radova Elektro Imber d.o.o., a sami projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Svrha spomenutog projekata je doprinos povećanju nacionalne pokrivenosti pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) ulaganjem u izgradnju širokopojasnih pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA mreža) u područjima bez širokopojasne infrastrukture te bez dostatnog komercijalnog interesa, u cilju maksimalnog povećanja socijalne i ekonomske dobrobiti.

Tema današnjeg sastanka je bila priprema za početak radova izgradnje širokopojasne pristupne mreže slijedeće generacije na području Grada Ivanić-Grada.

Projekt predviđa izgradnju i razvoj kompletne distribucijske mreže za širokopojasni Internet na području Grada Ivanić-Grada. Naglasak je na izgradnji i razvoju mreže u ruralnom djelu te poboljšanje postojeće mreže u urbanom dijelu Grada.

Ovaj projekt je važan ne samo za kućanstva i za gospodarstvo, nego i za  transparentnost javne uprave koja će kroz daljnju digitalizaciju biti još dostupnija, budući da digitalizacija omogućava lakše i jednostavnije komuniciranje, podnošenje i rješavanje svih zahtjeva i predmeta u našem gradu.” – rekao je gradonačelnik Javor Bojan Leš.

Na sastanku je prezentiran način i obim radova te rokovi izvršenja radova. Početak radova predviđen je odmah po izdavanju Suglasnosti od strane Grada, a planirani završetak radova je predviđen u kolovozu 2023. godine.