29.11.2022.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi u dječjim vrtićima drugih osnivača na području Grada Ivanić-Grada u pedagoškoj godini 2022./2023.

PREUZMITE DOKUMENTE: