17.11.2022.

SAZIV 11. sjednice Odbora za financije i proračun

KLASA:021-05/21-02/1

URBROJ: 238-10-03-01/2-22-110

Ivanić-Grad, 17. studenoga 2022.

Na temelju članka 52. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21  i 04/22) te članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/21), a na osnovu ukazane potrebe

S  A  Z  I  V  A  M

11. sjednicu Odbora za financije i proračun 

koja će se održati dana 21. studenoga 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 16:15 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat).

Za sjednicu  predlažem sljedeći

D  N  E  V  N  I    R  E  D

 

1.    Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Ivanić-Grada na ishođenje bankarske garancije i očitovanje o istom,

2.    Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za 2021. godinu i očitovanje o istom,

3.    Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju trgovačkog društva Obiteljski radio Ivanić d.o.o. za 2021. godinu i očitovanje o istom,

4.    Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju trgovačkog društva Poduzetnički centar Ivanić-Grad d.o.o. za 2021. godinu i očitovanje o istom,

5.    Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju trgovačkog društva Razvojna agencija IGRA d.o.o. za 2021. godinu i očitovanje o istom,

6.    Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Visoke škole Ivanić-Grad za 2021. godinu i očitovanje o istom,

7.    Razmatranje prijedloga Odluke o o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje trgovačkom društvu IVAKOP d.o.o. i očitovanje o istom,

8.    Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financiranja i izvođenju radova na sanaciji krovišta tržnice Maznica u Ivanić-Gradu i očitovanje o istom,

9.    Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financiranja i izvođenju radova na postavi novog sportskog poda u dvorani uz Osnovnu školu „Stjepana Basaričeka“ u Ivanić-Gradu i očitovanje o istom,

10.  Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju financiranja i izvođenju radova na rekonstrukciji Moguševe ulice i izgradnji nogostupa (II. faza) u Ivanić-Gradu i očitovanje o istom,

11. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana Savjeta mladih Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu i očitovanje o istom,

12. Razno.

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak  opravdaju na broj  2831-360.

    Predsjednica

                                                                 Milica Piličić

PREUZMITE DOKUMENTE: