20.10.2022.

PRETHODNO SAVJETOVANJE - Nabava radova natkrivanja nadstrešnicom postojećih tribina nogometnog igrališta na k.č.br. 2079/1, k.o. Ivanić-Grad (Ivanić-Grad, Omladinska - Zelenjak)

 Poštovani,

obavještavamo Vas da javni naručitelj Grad Ivanić-Grad planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova natkrivanja nadstrešnicom postojećih tribina nogometnog igrališta na k.č.br. 2079/1, k.o. Ivanić-Grad (Ivanić-Grad, Omladinska - Zelenjak).

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16 i 114/22), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi s  predmetnom nabavom.

Ovim putem javni naručitelj Grad Ivanić-Grad predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora  stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.      

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će zaključno do 28. listopada 2022.godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (https://eojn.nn.hr/) .

Po isteku navedenog roka, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće te ga objaviti na internetskim stranicama  https://eojn.nn.hr/   i na internetskoj stranici Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr 

 

Prilog:    -  Nacrt dokumentacije o nabavi 

              -  Nacrt troškovnika

PREUZMITE DOKUMENTE: