22.09.2022.

SAZIV 10. sjednice Odbora za financije i proračun

KLASA:021-05/21-02/1
URBROJ: 238-10-03-01/2-22-97
Ivanić-Grad, 22. rujna 2022.
 
Na temelju članka 52. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21  i 04/22) te članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/21), a na osnovu ukazane potrebe

S  A  Z  I  V  A  M

10. sjednicu Odbora za financije i proračun 

koja će se održati dana 26. rujna 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 15:00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat).
           
Za sjednicu  predlažem sljedeći
 
                                                        D  N  E  V  N  I    R  E  D
 

1.    Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Muzeja Ivanić-Grada za 2021. godinu i očitovanje o istom,

2.    Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Gradske zajednice športskih udruga Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu i očitovanje o istom,

3.    Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za komunalne djelatnosti za 2021. godinu i očitovanje o istom,

4.    Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opsrkbu plinom za 2021. godinu i očitovanje o istom,

5.    Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju trgovačkog društva Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. za 2021. godinu i očitovanje o istom,

6.    Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu i očitovanje o istom,

7.    Razmatranje prijedloga:
a) Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu
b) Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu
c) II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2022. godini
d) II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu
e) II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu
f) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u provedbi programa i projekata udruga civilnog društva Grada Ivanić-Grada u 2022. godini
g) II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Ivanić-Grada u 2022. godini
h) II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu
i) II. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
i očitovanje o istima,

8.    Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financiranja i izvođenju radova na rekonstrukciji Moguševe ulice  i izgradnji nogostupa (II. faza) u Ivanić-Gradu  i očitovanje o istom,

9.    Razmatranje prijedloga Odlukeo davanju suglasnosti za kupnju nekretnine k.č.br. 2/1 u k.o. Breška Greda i očitovanje o istom,

10. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Ivanić-Grada za dugoročno zaduživanje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak i očitovanje o istom,

11.  Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti Muzeju Ivanić-Grada za izdavanje bjanko zadužnica i očitovanje o istom,

12. Razmatranje prijedloga Odluke o kapitalnoj pomoći trgovačkom društvu IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom i očitovanje o istom,

13. Razno.


Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak  opravdaju na broj  2831-360.

                                                                                   
    Predsjednica
                       
                                                                 Milica Piličić

PREUZMITE DOKUMENTE: