27.02.2023.

OBAVIJEST o javnom otvaranju ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada

Temeljem članka 7. stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 104/22 i 133/22), te objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada od 16.01.2023. (KLASA: 940-01/22-09/22; URBROJ: 238-10-01/23-20) , Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada objavljuje

OBAVIJEST
o javnom otvaranju ponuda


Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada, objavljenog na oglasnoj ploči i web stranici Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr

  od 16.01. – 15.02.2023. godine provest će se dana 07.03.2023. godine  (utorak) u 13:00 sati u Maloj dvorani POU, Moslavačka 11, Ivanić-Grad.