05.01.2023.

Akcija prikupljanja i odvoza božićnih drvaca

I ove godine u surdanji s poduzećem Ivakop organiziramo akciju prikupljanja i odvoza božićnih drvaca koja će se provoditi između 9. i 13. siječnja.

Božićna drvca odložite pokraj svojih spremnika za miješani komunalni otpad (zelenih kanti/kontejnera), odnosno na mjestima predviđenim prilikom primopredaje miješanog komunalnog otpada.

RASPORED ODVOZA:

Općinu Kloštar Ivanić - 09. siječnja

Grad Ivanić Grad - 10. do 12. siječnja

Općinu Križ - 13. siječnja

Prikupljena božićna drvca će se koristiti u ishrani magaraca i jelena i na taj način izbjeći odlaganje na odlagalište Tarno ili kompostiranje.