08.03.2023.

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada

Temeljem članka 7. stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 104/22 i 133/22), te objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada od 16.01.2023. (KLASA: 940-01/22-09/22; URBROJ: 238-10-01/23-20) , Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada objavljuje
 
                                                                    OBAVIJEST
                                               o nastavku javnog otvaranju ponuda

Dana 07.03 2023. godine Grad Ivanić-Grad organizirao je javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada. Zbog velikog broja pristiglih ponuda Povjerenstvo za zakup nastaviti će javno otvaranje ponuda dana 14.03.2023. godine (utorak) u 15:00 sati u Maloj dvorani POU, Moslavačka 11, Ivanić-Grad.