22.05.2023.

OBAVIJEST o produljenju roka za podnošenje prijava kandidata za imenovanje sudaca porotnika

Odbor za izbor i imenovanja je na svojoj 14. sjednici održanoj dana 22. svibnja 2023. godine donio Zaključak (KLASA: 021-05/21-02/3, URBROJ: 238-10-03-01/2-23-47) o produljenju roka za podnošenje prijava kandidata za imenovanje sudaca porotnika za 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava kandidata za imenovanje sudaca porotnika utvrđenog Zaključkom o produljenju roka za podnošenje prijava kandidata za imenovanje sudaca porotnika  (KLASA: 024-05/23-02/2, URBROJ: 238-10-01/23-1) objavljenim na web stranici i oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada dana 18. travnja 2023. godine.

Rok za podnošenje prijava kandidata za imenovanje sudaca porotnika produljuje se do 03. srpnja 2023. godine.  

PREUZMITE DOKUMENTE: