24.05.2023.

OBAVIJEST o produljenju roka za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora i predsjednika i četiri člana Vijeća časti za provedbu Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Odbor za izbor i imenovanja je na svojoj 14. sjednici održanoj dana 22. svibnja 2023. godine donio Zaključak (KLASA: 021-05/21-02/3, URBROJ: 238-10-03-01/2-23-46) o produljenju roka za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora i predsjednika i četiri člana Vijeća časti za provedbu Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada za 60 dana od dana isteka roka za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora i predsjednika i četiri člana Vijeća časti za provedbu Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada utvrđenog Zaključkom o produljenju roka za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora i predsjednika i četiri člana Vijeća časti za provedbu Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (KLASA: 021-05/21-02/3, URBROJ: 238-10-03-01/2-23-43) objavljenim na oglasnoj ploči i web stranici Grada Ivanić-Grada dana 18. travnja 2023. godine.

Rok za podnošenje prijedloga kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora i predsjednika i četiri člana Vijeća časti za provedbu Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada produljuje se do 03. srpnja 2023. godine.  

PREUZMITE DOKUMENTE: