26.05.2023.

SAZIV 20. sjednice gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

KLASA: 021-01/21-01/1

URBROJ: 238-10-03/1-23-20

Ivanić-Grad, 26. svibnja 2023.

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/2021) 

S A Z I V A M

20. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

Sjednica će se održati dana 01. lipnja 2023. godine s početkom u 16,30 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se zapisnik sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada održane dana 10. svibnja 2023. godine.

Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

0.    Aktualni sat

-       Informacija komunalnog redarstva o izvršenim nalozima u prethodnom periodu

1.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje te sklapanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Ivanić-Grada i Grada Naftalana

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestiteljica: Marina Šiprak, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu     samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

2.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju novčane pomoći djeci školske dobi u 2023. godini

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestiteljica: Marina Šiprak, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu     samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

3.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kapitalnoj pomoći trgovačkom društvu OBITELJSKI RADIO IVANIĆ d.o.o.

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestiteljica: Tamara Mandić, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

4.    Razno

 

Vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice moli se da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.

Svoj eventualni izostanak može opravdati na broj telefona +385 (0)1 2831-360.

 

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem članka 92. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/21) rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

 

  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                         Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: