09.04.2024.

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Ivanić-Grada

KLASA: 024-05/24-02/1

URBROJ: 238-10-01/24-1

Ivanić-Grad, 9. travnja 2024.

 

Na temelju članka 53. i članka 10. stavka 6. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21 i 04/22) i članka 17., 18. i 19.  Odluke o javnim priznanjima Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/22), Odbor za dodjelu nagrada Grada na svojoj 12. sjednici održanoj dana 8. travnja 2024. godine donio je zaključak o objavljivanju

 

JAVNOG POZIVA

ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA DODJELU

JAVNIH PRIZNANJA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

Grad Ivanić-Grad dodjeljuje sljedeća javna priznanja:

  1. Nagrada Grada Ivanić-Grada za životno djelo „Ivanić-Tvrđa“
  1. Nagrade Grada Ivanić-Grada:

-       „Đuro Kundek“

-       „Stjepan Basariček“

-       „Đuro Stjepan Deželić“.

 

I. NAGRADA GRADA IVANIĆ-GRADA ZA ŽIVOTNO DJELO „IVANIĆ-TVRĐA“

Nagrada Grada Ivanić-Grada  za životno djelo „Ivanić-Tvrđa“ je javno priznanje koje se dodjeljuje se  fizičkoj osobi s prebivalištem na području Republike Hrvatske i to:

-       Istaknutom pojedincu koji je svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim radom ili drugim javnim radom dao trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unaprjeđenju stanja i razvitku pojedinih područja odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promociji ovih područja;

-       Pojedincu koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživa ugled uzorna djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.

Dobitniku nagrade Grada Ivanić-Grada za životno djelo dodjeljuje se povelja Grada Ivanić-Grada.

Uz povelju Grada dobitniku nagrade Grada za životno djelo dodjeljuje se i novčana nagrada u iznosu utvrđenom posebnom odlukom Gradonačelnika. 

Godišnje se dodjeljuje jedna nagrada Grada za životno djelo.

II. NAGRADE GRADA IVANIĆ-GRADA

Nagrade Grada Ivanić-Grada su javna priznanja koja se dodjeljuju fizičkim i pravnim osobama za izniman doprinos i postignuća od osobitog značaja za razvoj i ugled Grada Ivanić-Grada, a osobito za uspjehe u unaprjeđivanju gospodarstva, znanosti, umjetnosti, kulture, sporta, zdravstva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, tehničke kulture, zaštite okoliša ili drugih djelatnosti i poticanju aktivnosti koje su tome usmjerene.

Nagrade Grada Ivanić-Grada mogu se, osim fizičkim i pravnim osobama s područja Grada Ivanić-Grada, dodjeljivati i fizičkim i pravnim osobama s područja drugih gradova i općina, prijateljskim gradovima i općinama, županijama, međunarodnim organizacijama odnosno organizacijama drugih država, vjerskim zajednicama, ustanovama i udrugama.

 

Nagrada Grada Ivanić-Grada „Đuro Kundek“ dodjeljuje se fizičkoj i pravnoj osobi s područja Grada Ivanić-Grada za iznimna dostignuća i ostvarenja izvanrednih poslovnih rezultata, jačanje gospodarskog razvoja Grada Ivanić-Grada te gospodarsku promociju Grada Ivanić-Grada na nacionalnoj i međunarodnoj razini iz područja gospodarstva.

 

Nagrada Grada Ivanić-Grada „Stjepan Basariček“ dodjeljuje se fizičkoj i pravnoj osobi za doprinos i postignuće od iznimnog značaja za Grad Ivanić-Grad iz područja odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, znanosti, umjetnosti, kulture i medija.

 

Nagrada Grada Ivanić-Grada „Đuro Stjepan Deželić“ dodjeljuje se fizičkoj i pravnoj osobi za doprinos i postignuće od iznimnog značaja za Grad Ivanić-Grad iz područja humanitarnih djelatnosti, zdravstva, ekologije i zaštite okoliša, sporta, tehničke kulture i inovacija te aktivnog građanstva.

 

Nagrade Grada Ivanić-Grada dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za iznimna dostignuća u pojedinom području u jednogodišnjem ili višegodišnjem razdoblju.

 

Dobitniku nagrade Grada Ivanić-Grada u pojedinoj kategoriji dodjeljuje se povelja Grada Ivanić-Grada.

 

Godišnje se može dodijeliti više nagrada Grada Ivanić-Grada u pojedinoj kategoriji. 

 

 

III. PODNOŠENJE PRIJEDLOGA

Pravo podnošenja prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Ivanić-Grada imaju građani Grada Ivanić-Grada, mjesni odbori, udruge, ustanove i druge pravne osobe s područja Grada Ivanić-Grada, članovi Gradskog vijeća i Gradonačelnik  Grada Ivanić-Grada.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Ivanić-Grada podnosi se u pisanom obliku.

Pisani prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Ivanić-Grada obvezno sadrži sljedeće podatke:

-          ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga,

-          prebivalište odnosno sjedište podnositelja prijedloga,

-          osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o toj osobi (broj telefona i e-mail adresa),

-          naziv nagrade za koju se predlaže,

-          iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela nagrade.

Uz prijedlog predlagatelj je dužan priložiti i odgovarajuću dokumentaciju iz koje su vidljiva postignuća i doprinosi osobe za koju se prijedlog podnosi.

Javna priznanja Grada Ivanić-Grada ne dodjeljuju se osobama koje su aktivne u politici Grada Ivanić-Grada (vijećnicima Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada, Gradonačelniku i zamjeniku Gradonačelnika za vrijeme trajanja njihova mandata).

Prijedlozi kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Ivanić-Grada podnose se Odboru za dodjelu nagrada Grada u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave ovog Javnog poziva na web stranici Grada Ivanić-Grada i u lokalnim medijima i to:

  • poštom ili osobnom dostavom u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad, s naznakom „PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA“.
  • elektroničkom poštom na adresu: [email protected], s predmetom (subject) „PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA“.

 

Predsjednik Odbora za dodjelu nagrada Grada:

                                                             Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: