20.06.2024.

SAZIV 27. sjednice Odbora za financije i proračun

KLASA: 021-05/21-02/1

URBROJ: 238-10-03/1-24-206

Ivanić-Grad 20. lipnja 2024.

Na temelju članka 52. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21 i 04/22) te članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/21 i 10/23), a na osnovu ukazane potrebe

 

S  A  Z  I  V  A  M

27. sjednicu Odbora za financije i proračun 

koja će se održati dana 24. lipnja 2024. godine (ponedjeljak) s početkom u 15:00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat).

Za sjednicu predlažem sljedeći

                                                   D  N  E  V  N  I    R  E  D

1. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje trgovačkom društvu Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.  i očitovanje o istom,

2. Razmatranje prijedloga:
a) Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu
b) Izvještaja o izvršenju Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu
c) Izvještaja o realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2023. godini
d) Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu
e) Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u provedbi programa i projekata udruga civilnog društva Grada Ivanić-Grada u 2023. godini
f) Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu
g) Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada u 2023. godini
h) Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Ivanić-Grada u 2023. godini
i) Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infastrukture na području Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu
j) Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infastrukture za 2023. godinu
k) Izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu, i očitovanje o istom,

3. Razmatranje prijedloga Odluke o određivanju novčane pomoći djeci školske dobi u 2024. godini i očitovanje o istom,

4. Razmatranje prijedloga:
a) Odluke o kreditnom zaduženju Grada Ivanić-Grada
b) Odluke o kreditnom zaduženju Grada Ivanić-Grada
c) Odluke o kreditnom zaduženju Grada Ivanić-Grada, i očitovanje o istom.

5.    Razno.

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj 2831-360.

                                               

    Predsjednica: 

                                                                                                                  Milica Piličić

PREUZMITE DOKUMENTE: