Poštovani posjetioci, dragi prijatelji

dobrodošli na službene stranice Grada Ivanić-Grada koje vam pružaju informacije o gradu, njegovoj povijesti i baštini, prirodnim ljepotama, turističkim atrakcijama, javnim ustanovama, trgovačkim društvima, kontaktima, važnim događanjima i novostima, kao i mogućnostima suradnje, od ulaganja u poduzetničku zonu do suradnje na razvojnim projektima. Pratite svakodnevna zbivanja u Gradu i aktivno komunicirajte s nama i putem naše Facebook stranice.

Gradonačelnik

Javor Bojan Leš, dr.vet.med

 

NOVOSTI

08.08.2022.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada u 2022. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ-GRAD
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,
PROSTORNO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU
KLASA: 320-01/22-03/2
URBROJ: 238-10-04-03/2-22-6
Ivanić-Grad, 8. kolovoza 2022.godine
 
Na temelju Odluke ...

NASTAVI ČITATI
14.07.2022.

JAVNI POZIV za sufinanciranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane u kućanstvima

KLASA: 302-03/22-01/10
URBROJ: 238-10-04/2-22-1
Ivanić-Grad, 14. srpnja 2022. godine   
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) ...

NASTAVI ČITATI
14.07.2022.

Ažurirani JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada - Prerovec i Breška Zelina

KLASA: 940-01/22-01/14
URBROJ: 238-10-03-03/3-22-1
Ivanić-Grad, 2. lipnja 2022. 
 
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišć...

NASTAVI ČITATI
14.07.2022.

Ažurirani JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada - razno

KLASA: 940-01/22-01/9
URBROJ: 238-10-03-03/3-22-1
Ivanić-Grad, 11. svibnja 2022. 
 
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročiš...

NASTAVI ČITATI
28.06.2022.

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu II. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grada

KLASA: 350-02/20-01/1
URBROJ: 238-10-04-01/3-22-51
Ivanić-Grad, 27. lipnja 2022. godine
Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Gradonačelnika (KLASA: 024-05/22-11/67, URBROJ: 238-10-04-01/3-22-1 od 23. l...

NASTAVI ČITATI
23.06.2022.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada - Poljana c

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 35. u svezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i dr...

NASTAVI ČITATI