10.12.2013.

Potpisan Ugovor o izvođenju javne usluge izrade idejnih i glavnih projekata građevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Ivanić-Grad


pc103853.JPG Dana 10.12.2013. godine Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. potpisao je sa zajednicom ponuditelja (sastavljene od tvrtki HIDROPROJEKT-ING d.o.o. iz Zagreba, PRONING   DHI d.o.o. iz Zagreba, HIDROING d.o.o. iz Osijeka i GEODEZIJA d.o.o. iz Šibenika) Ugovor o izvođenju javne usluge izrade idejnih i glavnih projekata građevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Ivanić-Grad.

Predmet projektnog zadatka koji je sastavni dio Ugovora je izrada projektno tehničke dokumentacije za građevine sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda uključivo CCTV inspekciju i po potrebi rekonstrukciju, odnosno sanaciju kolektora odvodnje i vodoopskrbnog cjevovoda gdje se pokaže nužno, sve za konačnu aglomeraciju Ivanić-Grada potvrđenu od izrađivača Studije izvodljivosti, do razine za ishođenje akata na temelju kojih se može pristupiti građenju.

U ime izvoditelja projekta Ugovor je potpisao predstavnik zajednice ponuditelja Luka Jelić dok je u ime naručitelja potpis dao direktor Komunalnog centra Ivanić-Grad Mario Mikulić.

Troškovi projekta iznose 5.417.700,00 kuna plus PDV, a sredstva su osigurana iz financijskog plana Hrvatskih voda koji su s naručiteljem, odnosno Komunalnim centrom Ivanić-Grad sklopili Ugovor o financiranju. Krajnji rok za ispunjavanje usluga je 480 dana, računajući od dana potpisa, a prema dinamičkom planu izvoditelja.

Potpisivanju Ugovora nazočio je i gradonačelnik Grada Ivanić-Grada Javor Bojan Leš koji je ponudio izvoditeljima svu moguću pomoć kako bi projekt bio što prije i što kvalitetnije odrađen.

pc103849.JPG   pc103851.JPGpc103854.JPG