U. O. ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROČELNICA UPRAVNOG ODJELA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Marina Šiprak

[email protected]

Soba 3