PROJEKTI

IZGRADNJA MODULARNOG DRVNO-TEHNOLOŠKOG PODUZETNIČKOG INKUBATORA U IVANIĆ-GRADU

 

Sufinancirani Projekti

Naziv projekta:

Izgradnja modularnog drvno-tehnološkog poduzetničkog inkubatora u Ivanić – Gradu

Grad Ivanić – Grad je dana 24.08.2017. potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt  koji je sufinanciran iz Europskih struktrunih i investicijskih fondova u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Kratki opis projekta:

Izgradnjom i opremanjem Modularnog drvno-tehnološkog poduzetničkog inkubatora Grad Ivanić-Grad osigurava potrebnu infrastrukturu za potporu razvoju poduzetništva na području grada i okolice. Planirani modularni objekt korisne površine 722,70 m2 sastoji se od 6 jedinica za uredsko poslovanje i 7 proizvodnih jedinica. Poduzetnički inkubator u svojem djelovanju osim najma prostora za poslovanje i proizvodne aktivnosti poduzeća predviđa i pružanje različitih usluga iz domene poslovnog savjetovanja i edukacije za potrebe stalnih stanara, kao i za povremene korisnike i posjetitelje infrastrukture.

Ciljevi i očekivani rezultati:

Projektom se namjerava poboljšati konkurentnost i održivost malih poduzeća kroz razvoj infrastrukture i ali i kroz koordiniranu potporu u smislu dodatnih usluga, edukacijskih aktivnosti, te transfera tehnologije i znanja. Osim na korištenje poslovne infrastrukture, korisnike inkubatora će se u sklopu potpornih aktivnosti poticati na stjecanje novih i proširenje usvojenih znanja i vještina kroz organizaciju savjetovanja i specijalističkih edukacija s ciljem podizanja konkurentnosti poduzeća-korisnika inkubatora. Pritom će fokus biti na prijenosu znanja o razvoju novih proizvoda i usluga i usavršavanje postojećih, te na korištenju suvremenih smart tehnologija u proizvodnim procesima. Opća je svrha projekta inkubiranje i razvoj tvrtki stanara u periodu od tri godine u kojem će im, osim usluga samog operatora infrastrukture, biti na raspolaganju i potporne usluge triju razvojnih agencija: Razvojne agencije IGRA, Razvojne agencije VE-GO-RA, te Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije.

Ukupna vrijednost projekta:

  • 8.316.291,65 kn

Iznos koji sufinancira EU (99,67%):

  • 8.289.123,65 kn

Razdoblje provedbe projekta:

  • 1.9.2017. – 1.9.2019.

Kontakt osoba za više informacija:

Tamara Mandić

 

Više o fondovima EU saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/