30.12.2013.

Prezentacija povodom planiranja izgradnje pogona za kompostiranje biorazgradivog otpada trgovačkog društva C.I.O.S d.o.o.


Povodom planiranja izgradnje pogona za kompostiranje biorazgradivog otpada trgovačkog društva C.I.O.S   d.o.o. iz Ivanić-Grada na području Općine Kloštar Ivanić i to na području gdje se nalazi pogon trgovačkog društva EKO-FLOR PLUS d.o.o., 7. siječnja 2014. godine u 17:00 sati u prostoru Pučkog doma Kloštar Ivanić održat će se prezentacija za sve zainteresirane (predstavnike građana, predstavnike Gradskog tj. Općinskog vijeća, eko udruga i sl.) kako bi se pobliže prezentirala tehnologiju koja se namjerava koristiti.

Prije prezentacije u vremenu od 15:00-16:00 sati za sve zainteresirane organizirat će se razgledavanje postojeće lokacije i objekata stare kompostare kako bi se upoznali s trenutnim stanjem.

Odvojenim prikupljanjem biorazgradivog otpada i njegovom obradom u budućem pogonu za kompostiranje bit ćemo u mogućnosti učinkovito smanjiti udio biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu na koji način će se poštivati odredbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom i spriječilo nepotrebno plaćanje poticajnih naknada Fondu   za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tj. penala prema EU. Izgradnjom predmetnog pogona za obradu biorazgradivog otpada osigurat će se i otvaranje novih radnih mjesta.

Planirana investicija podrazumijeva izgradnju moderne kompostane tunelskog, zatvorenog tipa, kapaciteta cca 35.000 tona godišnje s pripadajućim filterskim sustavima.

Grad Ivanić-Grad, poučen lošim iskustvima s neugodnim mirisima koji su dolazili od pogona EKO-FLORA PLUS d.o.o., pozdravlja nove neškodljive tehnologije koje će primijeniti trgovačko društvo C.I.O.S. d.o.o., ali i buduća zapošljavanja radnika s našeg područja.
Stava smo da primijenjena   tehnologija mora biti u skladu s općim načelima zaštite okoliša   i to načelom predostrožnosti i načelom održivosti, tehničke izvedivosti i ekonomske održivosti i zaštite resursa.

Također, ističemo kako ukupni učinci na okoliš, ljudsko zdravlje, gospodarstvo i društvo, imisije tvari i energije u zrak, vodu i tlo ne smiju biti štetne, te mora biti onemogućeno širenje neugodnih mirisa u zrak te štetnih tvari u podzemne vode i tlo, odnosno stanovnici Grada Ivanić-Grada moraju u potpunosti biti zaštićeni od svih štetnih imisija.

Na samoj prezentaciji bit će prisutan i predstavnik isporučioca filterske i ostale opreme Nizozemske tvrtke GICOM b.v. kako bi se što stručnije odgovorilo na sva pitanja.