21.11.2013.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za provedbu referenduma


Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma Grada Ivanić-Grada donosi Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Ivanić-Grada, klasa: 014-02/13-01/1, urbroj: 238/10-03/29-13-8.
Predsjednica Povjerenstva:
Jasna Grgurić dipl. iur.