08.12.2014.

IZRAĐENE STUDIJE PREDIZVODLJIVOSTI NAVODNJAVANJA

U prostorijama Grada Ivanić-Grada održana je prezentacija dviju izrađenih studija predizvodljivosti navodnjavanja za lokacije Opatinec –Lepšić i Šumećani – Šušnjari. Studije je izradila tvrtka Hidroprojekt-ing d.o.o., a izradu studija je, uz Grad Ivanić-Grad, sufinancirala Zagrebačka županija.

Na lokaciji Opatinec-Lepšić analizom mogućnosti navodnjavanja obuhvaćena je površina od 88,7 ha na kojoj bi se, izgradnjom sustava navodnjavanja, mogla razviti intenzivna proizvodnja povrća, voća i drugih dohodovnijih kultura. Ponuđene su dvije varijante hidrotehničkih rješenja sustava navodnjavanja, te  je izrađena procjena troškova izgradnje sustava i ukupne investicije za svaku od varijanti.

Lokacija Šumećani - Šušnjari obuhvatila je 146,00 ha poljoprivrednih površina s postojećim voćnjacima na manjem dijelu, a u preostalom dijelu na površinama koje su sada u državnom vlasništvu, sa mogućnošću razvoja voćarske i druge proizvodnje. Na toj lokaciji ponuđene su tri varijante hidrotehničkih rješenja.

Obje studije ponudile su i višekriterijsku analizu i odabir najpovoljnije varijante tehničkog rješenja, te financijsku i ekonomsku analizu.

Slijedeće radnje koje će biti potrebne vezane su uz još neke istražne radove kako bi se sa sigurnošću definirala najbolja tehnička varijanta, te razgovori s poljoprivrednim proizvođačima oko njihovog uključivanja u mogućnosti razvoja poljoprivrede koje se izgradnjom sustava navodnjavanja otvaraju.

Iza toga trebala bi uslijediti izrada studija izvodljivosti, te idejni i glavni projekti s ishođenjem potrebnih dozvola kako bi se moglo aplicirati na sredstva određenih fondova EU.