08.12.2014.

Javni natječaj za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6 radi izgradnje gospodarskih objekata

Objavljuje se dopunjeni Javni natječaj za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6 radi izgradnje gospodarskih objekata (KLASA: 940-01/14-03/3, URBROJ: 238/10-04/30-14-8).

Rok za podnošenje ponuda je 15. prosinca 2014. godine do 12,00 sati.

Ponude se dostavljaju na adresu:Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad u zatvorenoj omotnici, s naznakom »Ponuda za kupnju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6, radi izgradnje gospodarskih objekata – ne otvarati« osobno u sobu broj 1 ili preporučenom pošiljkom.

PREUZMITE DOKUMENTE: