24.02.2014.

Mjere za sprječavanje nastajanja i širenja zaraznih bolesti među stanovnicima na poplavljenim područjima


ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE

•       NE konzumirati vodu iz individualnih   vodoopskrbnih objekata (bunara, pumpi i lokalnih vodovoda) radi mogućeg zagađenja uzrokovanih poplavama sve do povlačenja voda i dok se ne potvrdi da je zdravstveno ispravna
•       Koristiti vodu za piće iz   javnog vodoopskrbnog sustava ili originalno flaširanu vodu Voda se stanovnicima može osigurati i dostavom putem cisterna ili slobodnim pristupom hidrantima.
•       Zbog mogućeg prodiranja onečišćenih voda u oštećene vodovodne instalacije, izvorišta i bunarske vode, potrebno je čistu vodu iz individualnih vodoopskrbnih objekata prije uporabe za pripremu hrane ili piće prokuhati.
•       Voda se prokuhava tako da se nakon što voda proključa kuha još 15 minuta. Voda se ohladi i spremna je za konzumiranje, a preostala voda se sprema u hladnjak.
•       Prokuhana voda koristi se za piće, pranje ruku i održavanje osobne higijene, pripremanje hrane, pranje voća i povrća.
•       Ukoliko je voda iz lokalnog vodovoda ili bunara zamućena, onda se koristi SAMO kao tehnološka voda, te se NE SMIJE koristiti za piće, kuhanje ili pranje, jer se prokuhavanjem kemijska onečišćenja ne eliminiraju.

ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST HRANE

•       NE konzumirati hranu koja je bila u doticaju s poplavljenom vodom ili se u hladnjacima otopila i/ili pokvarila uslijed nedostatka električne energije
•       Isključivo konzumirati hranu koja je pakirana u vodonepropusno pakiranje, "suhu" ili konzerviranu hranu   i hranu koja je dobro termički obrađena.
•       Izbjegavati konzumaciju povrća i voća s poplavljenih područja, osim eventualno termički obrađenog povrća.

ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA
•       Pojačati mjere osobne higijene, češćim pranjem ruku sapunom uz korištenje tekuće vode iz javnog vodoopskrbnog sustava ili prokuhane vode i po mogućnosti uz korištenje dezinfekcijskih sredstava dostupnih   u ljekarni.
•       U slučaju pojava znakova crijevnih zaraznih bolesti (povišena tjelesna temperatura, povraćanje, proljev, bolovi u trbuhu) obratiti se izabranom liječniku.
•       Ukoliko je došlo do ozljeđivanja obavezno se javiti izabranom liječniku radi zbrinjavanja rane i cijepljenja protiv tetanusa.

UPUTE ZA SANACIJU BUNARA U IZVANREDNIM SITUACIJAMA

•       Sanirati prostor oko bunara odstranjivanjem prvog sloja zemlje i onečišćenja nabijanjem sloja gline oko bunara te popraviti oštećene zidove bunara.
•       Spriječiti punjenje bunara otpadnim površinskim vodama.
•       Ispumpati svu vodu iz bunara, a zidove bunara iščetkati otopinom dezinficijensa (npr. na bazi klora) pripremljenom prema uputi proizvođača.
•       Kada se bunar napuni provesti postupak hiperkloriranja (obično u koncentracijama do 20 mg/l; max 4 mjerice IZOSANA G na 1000 L vode)
•       Ostaviti   da klor djeluje   najmanje 24 sata- ova voda se NE SMIJE KORISTITI!
•       Ispumpati ponovno vodu iz bunara
•       Pustiti da se bunar napuni i tada provesti normalno kloriranje vode (do 2 g u 1000 L vode, odnosno do pola mjerice IZOSANA G na 1000 L).
•       Voda se može koristiti za piće 10-30 minuta nakon otapanja granulata (uputa se odnosi na klorni dezinficijens Izosan-G)
•       OBAVEZNO se treba pridržavati uputa o rukovanju s dezinficijensom, a pri radu s granulatom ili otopinama klora preporučuje se koristiti zaštitnu odjeću, masku, gumene čizme, te gumene ili plastične rukavice.

MJERE ASANACIJE NAKON POVLAČENJA POPLAVNIH VODA

•       Na područjima gdje se voda povukla potrebno je započeti mehaničko čišćenje poplavljenih objekata i površina (odstranjivanje mulja, naplavina, pijeska, otpada), nakon čega je potrebno pranje vodom i deterdžentima. Završna dezinfekcija podova i ostalih površina može se provesti uobičajenim dezinficijensima za korištenje u kućanstvu, pri čemu treba koristiti gumene rukavice i čizme. Unutarnje zidove premazati algicidima.
•       Nakon isušivanja stambenih prostora potrebno je dobro oprati i dezinficirati sve što je došlo u doticaj s poplavnim vodama: pokućstvo, posuđe,   sanitarije i ostale predmete i površine koji su bili u doticaju s poplavnim vodama.
•       Po mogućnosti očistiti septičke jame radi sprječavanja izlijevanja, a ako je došlo do izlijevanja provesti sanaciju tla klornim vapnom.
•       Uklanjanje uginulih životinja u dogovoru s ovlaštenim veterinarskim inspekcijskim službama.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE