21.02.2014.

Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika/suradnice- LAG "Moslavina"


LOKALNA AKCIJSKA GRUPA "MOSLAVINA" raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto stručnog suradnika/suradnice  - 1 izvršitelj
Radni odnos za mjesto stručnog suradnika/suradnice zasniva se na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, na 15 mjeseci, za vrijeme trajanja IPARD projekta.

Stručni uvjeti:

•       završena viša ili visoka škola poljoprivrednog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera, završena stručna edukacija o ruralnom razvoju u obrazovnoj instituciji
•       aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
•        poznavanje rada na računalu

Ostali uvjeti:

•       razvijene organizacijske sposobnosti
•       razvijene prezentacijske i pregovaračke vještine
•       sposobnost samostalnog i timskog rada
•       komunikativnost, motiviranost i predanost radu
•       vozačka dozvola "B" kategorije

Natječaj provodi Upravni odbor LAG-a "Moslavina". Upravni odbor LAG-a utvrđuje popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem.

Opis radnog mjesta:

•       obavljanje redovnih administrativnih poslova LAG-a,
•       briga o tehničkoj organizaciji edukacija, seminara i radionica,
•       vođenje evidencije financijskog poslovanja,
•       vođenje popisa članova LAG-a,
•       pomoć voditelju u provođenju projekata LAG-a,
•       obavljanje tehničke pripreme za izdavanje pisma preporuke,
•       suradnja s institucijama, poduzećima, OPG-ima i ostalim članovima LAG-a u provedbi aktivnosti LAG-a,
•       obavljanje drugih poslova po nalogu predsjednika i voditelja LAG-a.

Mjesto rada: Kutina

Prijava mora sadržavati slijedeću dokumentaciju:

•       zamolba
•       životopis (vlastoručno potpisan)
•       dokaz o stručnoj spremi  - preslik diplome ili uvjerenja o završenom studiju/stručnoj edukaciji
•       preslik radne knjižice
•       preslik uvjerenja/potvrde o završenim programima izobrazbe (ako je kandidat završio program izobrazbe)
•       preslik domovnice

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od datuma objave javnog natječaja.

Prijave se dostavljaju isključivo poštanskim putem, u zatvorenoj omotnici na slijedeću adresu: LAG Moslavina, Tržna 8, 44 320 Kutina s naznakom "Prijava na natječaj za stručnog suradnika/suradnicu".

Zakašnjele i nepotpune prijave, te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.
Kandidati koji ispunjavaju propisane formalne uvjete natječaja biti će pozvani na   individualni razgovor radi utvrđivanja stručnih znanja, sposobnosti i vještina, te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je odustao od istog.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem e-maila u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.
Natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika/suradnice otvoren je od 19.02.2014. do 27.02.2014.,   a objavljen je na web stranici LAG Moslavina, te na web stranicama HZZ-a.